Zagrożenia cywilizacyjne dla zdrowia psychicznego

Zagrożenia cywilizacyjne dla zdrowia psychicznego

Największe zagrożenia cywilizacyjne dla zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych są różnorodne i złożone, obejmując zarówno czynniki środowiskowe, społeczne, jak i technologiczne. Oto niektóre z nich:

Nadmierna ekspozycja na media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne: Długie godziny spędzane przed ekranami urządzeń elektronicznych mogą prowadzić do zaburzeń snu, nadmiernej stymulacji oraz obniżenia zdolności do koncentracji i nauki, szczególnie u dzieci.

Media społecznościowe: Porównywanie się z innymi na platformach mediów społecznościowych może prowadzić do obniżenia samooceny, lęku, depresji oraz innych problemów psychicznych.

Stres związany z pracą i edukacją: Wzrost wymagań i oczekiwań w szkole i pracy może prowadzić do przeciążenia, wypalenia zawodowego oraz problemów z radzeniem sobie ze stresem.

Izolacja społeczna i samotność: Współczesny styl życia, zwłaszcza w dużych miastach, może prowadzić do poczucia izolacji i samotności, co negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne.

Zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne: Niepewność związana ze zmianami klimatycznymi oraz ekspozycja na zanieczyszczenie mogą wywoływać lęk, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń.

Presja społeczna i wymagania dotyczące wyglądu: Nacisk na wygląd fizyczny i ciągłe dążenie do ideału piękna, często wzmacniane przez media i reklamy, mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania, niskiej samooceny i depresji.

Nierówności społeczne i ekonomiczne: Bieda, dyskryminacja i brak dostępu do opieki zdrowotnej mogą znacząco wpływać na zdrowie psychiczne, zwiększając ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych.

Pandemia COVID-19 i inne kryzysy zdrowotne: Pandemia wywołała niepewność, lęk przed chorobą, śmiercią oraz skutki długotrwałego izolowania się, co miało ogromny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie.

Nadmierny konsumpcjonizm i materializm: Ciągłe dążenie do posiadania więcej może prowadzić do frustracji, niskiej samooceny i poczucia pustki.

Jeżeli czujesz się wyczerpany psychicznie, może warto zastanowić się nad wypracowaniem własnej strategii życiowej, która pozwoli Ci zminimalizować powyższe ryzyka?


Czytaj również

Kontakt

Bogusław Kwitkowski
psycholog chrześcijański

+48 733 936 400
kontakt@atencja.online

ATENCJA.ONLINE

Dom Pielgrzyma OO. Bernardynów
ul. 11 Listopada 1
37-300 Leżajsk

I piętro, pokój 101

NIP: 8161530919

Numer rachunku bankowego:
51 1240 2630 1111 0011 1004 8636

Przelewy zagraniczne:
PL51 1240 2630 1111 0011 1004 8636
Kod SWIFT BIC: PKOPPLPW
Bank Polska Kasa Opieki SA – Bank Pekao SA
Grzybowska Street, 53-57, 00-950 Warszawa
Bank country: PL-POLSKA
Currency: PLN